گازگیرهای مواد پلاستیک


گازگیر مواد پلاستیک یا همان خشک کن ، که به صورت قیف مواد و قابل نصب روی دستگاه و یا پایه مناسب جهت خشک کردن رطوبت مواد پلاستیک و یا به اصطلاح گازگیری مواد میباشد.

برخی از انواع مواد مثل پلی آمیدها و پلی کربنات و ای بی اس  به دلیل جذب رطوبت لازم است قبل از استفاده در خط تولید تزریق پلاستیک رطوبت زدایی یا به اصطلاح گازگیری شوند تا قطعه تولید شده از کیفیت و ظاهری مطلوب برخوردار شود.

در استفاده از مواد بازیافتی نیز در اکثر مواد و تقریب همیشه باید از گازگیر قبل از تولید استفاده شود تا افت کیفیت ناشی از کهنه بودن مواد به حداقل برسد.

سیستم قیفهای گازگیر به این صورت است که پس از ریختن مواد درون آن بوسیله فن هوای داغی که از المنتهای الکتریکی عبور داده شده از میان مواد با فشار دمیده میشود و در حین عبور از لابه لای دانه های مواد رطوبت آنها را تبخیر کرده و با جریان هوای ایجاد شده به خارج از قیف هدایت میگردد و مواد قبل از ورود به گلویی اکسترودر تزریق عاری از رطوبت و تقریبا خشک خواهد شد و پس از تولید هیچ آثار و نشانی از رطوبت یا همان گاز ایجاد شده در سیلندر اکسترودر بر روی سطح قطعه تولید شده نمایان نخواهد شد.

قیفهای گازگیر در سایزهای 25 ، 50 ، 75 ، 100 ، 150 ، 200 ، 300 ، 400 ، 600 ، 800 و 1000 کیلویی موجود است.

small 041