مشخصات فنی ، ظرفیت و ابعاد دستگاه تزریق 588 تا 768 تن


Atlas18 Atlas19