مشخصات فنی ، ظرفیت و ابعاد دستگاه تزریق 388 تا 538 تن


Atlas16Atlas17