مشخصات فنی ، ظرفیت و ابعاد دستگاه تزریق 3300 تن


Atlas26 Atlas27