مشخصات فنی ، ظرفیت و ابعاد دستگاه تزریق 258 تا 328 تن


Atlas14 Atlas15