دستگاه تزریق پلاستیک سری سروو کم مصرف مجهز به پمپ مخصوص و موتور سروو و درایور مخصوص که کاهش مصرف برق 30 تا 80 درصد را باعث میشود همچنین به همین مقدار از استهلاک دستگاه کم شده و عمر مفید قطعات و آبندیها و روغن هیدرولیک افزایش می یابد در کیفیت تولید نیز قطعات با دقت بیشتری تولید میشوند بهره وری بهینه این سری از دستگاهها در تولید قطعات با زمان مکث و فشار پشت تزریق با ضخامت زیاد که احتیاج به زمان خنک شدن بالا دارند بسیار بیشتر و محسوس تر است و چون کنترل سیستم با استفاده از سنسور فشار بصورت حلقه بسته (close loop ) میباشد در دماهای مختلف روغن دقت فشار و سرعت هیدرولیک و در نتیجه تولید یکنواخت تر و با کیفیت تر قطعات را در پی خواهد داشت .


021_HTBXXXo