موادکش اتوماتیک


موادکش اتوماتیک نوعی مکنده مواد است که بصورت مداوم قیف مواد را پر نگه میدارد و دیگر نیازی نیست مکررأ بصورت دستی مواد داخل قیف دستگاه ریخته شود در نتیجه خط تولید پلاستیک کاملا اتوماتیک و مکانیزه میگردد.

در دو نوع هوایی و زمینی ساخته میشود نوع هوایی کوچکترین سایز موجود است که بر روی قیف مواد یا قیف گازگیر نصب میشود در نوع زمینی که پر قدرت تر نیز هست موتور پمپ روی زمین قرار دارد و مخزن ایجاد مکش روی قیف مواد نصب میشود.

هر چه ارتفاع دستگاه و همچنین ابعاد دستگاه تزریق بزرگتر و حجم مواد مصرفی در ساعت بیشتر باشد به مواد کش بزرگتر و پرقدرت تری نیاز است.

قدرت موادکشها به حجم جابجایی مواد در ساعت و بصورت کیلوگرم بر ساعت بیان میشود.

small 06