مشخصات فنی ، ظرفیت و ابعاد دستگاه تزریق 880 تا 1250 تن


Atlas20 Atlas21