مشخصات فنی ، ظرفیت و ابعاد دستگاه تزریق 88 تا 50 تن


Atlas10 Atlas11