سنسورها قطعات الکترونیکی هستند که با توجه به نوع و کاربردشان قابلیتهای الکتریکی خاصی دارند و معمولا مبدل یک فرایند فیزیکی یا شیمیایی به جریان الکتریکی هستند که توسط سیستم کنترل قابل اندازه گیری و تشخیص است

در سیستمهای تزریق پلاسنیک عمدتا از سنسورهای مغناطیسی و خازنی و همچنین سنسور فشار هیدرولیک استفاده میگردد

سنسور فشار pressure sensor

نوع خاصی از سنسور است که میزان نیروی فشار وارد شده به آن را بصورت ولتاز یا جریان در خروجی کانکتور خود نمایان میکند

در نمونه زیر که برای سیستمهای هیدرولیک استفاده میشود در ازای فشار صفر تا 250 بار خروجی ولتاژ متناسب با میزان فشار تغییر میکند